Công thức tính điểm tích lũy đủ điều để xét tốt nghiệp đại học chính quy

Điểm trung bình chung tích lũy phải từ 2,00 trở lên mới được tốt nghiệp.

Điểm trung bình được tính như sau:

a) Loại đạt:

A (8,5 – 10) Giỏi
B (7,0 – 8,4) Khá
C (5,5 – 6,9) Trung bình
D (4,0 – 5,4) Trung bình yếu

b) Loại không đạt: F (dưới 4,0) Kém

Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như sau:

A tương ứng với 4
B tương ứng với 3
C tương ứng với 2
D tương ứng với 1
F tương ứng với 0

Trường hợp sử dụng thang điểm chữ có nhiều mức, thủ trưởng đơn vị quy định quy đổi các mức điểm chữ đó qua các điểm số thích hợp, với một chữ số thập phân.

Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

A = ∑ ai×ni / ∑ ni 

Trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy
ai là điểm của môn học thứ i
ni là số tín chỉ của môn học thứ i
n là tổng số môn học .

Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, như sau:

a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

b) Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

► Ví dụ:
môn Toán A1 – 6 điểm (4chỉ ) => C => 2 điểm
môn Lý A1 : 4 điểm(3chỉ) => D => 1 điểm
môn Hóa ĐC : 4 điểm (4chỉ) => D => 1 điểm
Ta có :
∑ ai×ni = (2×4) + (1×3) + (1×4) = 15
∑ ni = 4 + 3 + 4 = 11 (chỉ)

A = 15/11 = 1,3 < 2

Để xem điểm tích lũy, trung bình kết quả học tập các bạn

truy cập http://guline.com hoặc http://tichluy.guline.com 

Xem hướng dẫn tại: http://blog.guline.com/diem-tich-luy/cach-xem-diem-tich-luy-tin-chi-diem-trung-binh-ket-qua-hoc-tap-sinh-vien-dai-hoc-cong-nghiep-tp-hcm-iuh/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s